Ectopía simple bilateral con probable sinfisis.

Arturo E. Serantes Lasserre, colab.

Palabras clave


RIÑON; ECTOPIA; HISTORIAS CLINICAS

Texto completo:

PDF