Sintomatología urinaria en pacientes con esclerosis múltiple.

Juan M. Guzmán

Palabras clave


TRACTO URINARIO; ESCLEROSIS MULTIPLE; SINTOMAS URINARIOS

Texto completo:

PDF